ឯកឧត្តម ឃួង ស្រេង អញ្ជើញទទួលអំណោយមនុស្សធម៌ជាអង្ករចំនួន ១០០តោន ពីក្រុមហ៊ុន OCIC