សម្តេចប្រមុខរដ្ឋស្តីទី ផ្ញើសារលិខិតរំលែកទុក្ខជូន ឯកឧត្តម ហេង សួរ រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការងារ ចំពោះមរណភាព របស់ ឧបាសក ហេង ឃាង