រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុ រៀបចំកម្មវិធីបាយបឹងរួមមិត្តប្រចាំក្រុងព្រះសីហនុ លើកទី១ ក្រោមប្រធានបទ “រួមគ្នាបំបាត់ការនេសាទខុសច្បាប់”