ប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយសារជំនន់ទឹកភ្លៀង នៅក្នុងស្រុកពួកចំនួន៥៦៥គ្រួសារបន្ថែមទៀត ទទួលអំណោយពីព្រះមហាក្សត្រ និងសម្តេចម៉ែ