ប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយសារជំនន់ទឹកភ្លៀង នៅក្នុងស្រុកពួក ខេត្តសៀមរាប ទទួលអំណោយពី​ព្រះមហាក្សត្រ និងសម្តេចម៉ែ