ឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តស្វាយរៀង អញ្ជើញទទួលអំណោយសប្បុរសធម៌ពីលោកឧកញ៉ា សុក រ៉ាដូ ប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មខេត្ត