សាខាការពារអ្នកប្រើប្រាស់ កិច្ចការប្រកួតប្រជែង និងបង្ក្រាបការក្លែងបន្លំខេត្តស្វាយរៀង ចុះពិនិត្យមុខទំនិញនៅផ្សារវាលយន្ត និងតូបលក់ដូរក្នុងមន្ទីរពេទ្យខេត្តស្វាយរៀង