ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាម៉េរិកប្រចាំនៅកម្ពុជា បង្ហាញពីការចូលរួមសោកស្តាយ ចំពោះ ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលបានបាត់បង់អាយុជីវិត និងទ្រព្យសម្បត្តិ ដោយគ្រោះជំនន់ទឹកភ្លៀង