ឯកឧត្តម គុយ សុផល នាំយកព្រះរាជអំណោយចែកជូនប្រជារាស្ត្ររងគ្រោះដោយសារជំនន់ទឹកភ្លៀងចំនួន ៥៩៩គ្រួសារ នៅខេត្តប៉ៃលិន