ឯកឧត្តម ប៉ា សុជាតិវង្ស និងលោកជំទាវ កែវ សុខពិសី អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងវេទិកាផ្សព្វផ្សាយ និងពិគ្រោះយោបល់របស់ក្រុមប្រឹក្សារាជធានីភ្នំពេញ អាណត្តិទី៣ ឆ្នាំ២០២០