ឯកឧត្តម ឃួង ស្រេង អញ្ជើញចុះពិនិត្យ និងស្តារប្រឡាយមេ ដើម្បីបង្ហូរទឹកចេញ កុំឱ្យជន់លិច ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ