ឯកឧត្តម តន់ យ៉ាន អញ្ជើញដឹកនាំមន្ត្រីរាជការក្រោមចំណុះអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា ដាក់កម្រង ផ្កា គោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធសព ឯកឧត្តម សុខ សារឿន ទីប្រឹក្សាក្រសួងព័ត៌មាន