ឯកឧត្តម កែវ រ៉េមី៖ ឱ្យតែបើកឱ្យតេក្វាន់ដូ ITF កម្ពុជាចូលស៊ីហ្គេម យើងមិនធ្វើឱ្យរាជរដ្ឋាភិបាលខកចិត្តជាដាច់ខាត