សហព័ន្ធបាល់ទាត់រៀបចំការប្រកួតបាល់ទាត់នារី ដើម្បីជ្រើសរើសរកក្រុមជម្រើសជាតិ ឆ្ពោះទៅស៊ីហ្គេម