ក្រសួងធនធានទឹក បានអំពាវនាវឱ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ ចំពោះបាតុភូត ផ្គរ រន្ទះ និងខ្យល់កន្ត្រាក់ នៅខេត្តតំបន់ទំនាបកណ្ដាល និងខ្យល់បក់ខ្លាំង និងរលកសមុទ្រខ្ពស់ៗ នៅខេត្តជាប់មាត់សមុទ្រ