សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន មានមោទកភាពចំពោះកំណើនទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីរវាង កម្ពុជា និងអាម៉េរិក ទោះបីជាមានបញ្ហាជំងឺកូវីដ-១៩