អភិបាលខេត្តបាត់ដំបង ដឹកនាំគណៈប្រតិភូចុះសួរសុខទុក្ខ នគរបាលវរសេនាតូចការពារព្រំដែនគោកលេខ ៨១៧ និង ៨១៩