ព្រះករុណា ព្រះមហាក្សត្រ ប្រោសព្រះរាជទានព្រះរាជសារ ជូន ឯកឧត្តម គីម ជុងអ៊ុន ក្នុងឱកាសខួបទី៧២ នៃការបង្កើតសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតប្រជាធិបតេយ្យកូរ៉េ