អាជ្ញាធរខេត្តពោធិ៍សាត់ សំណេះសំណាលជាមួយលោកគ្រូ អ្នកគ្រូ និងសិស្សានុសិស្ស