រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុ រៀបចំពិធីបួងសួងសុំសេចក្តីសុខ និងពិធីក្រុងពាលីបើកកម្មវិធីបុណ្យឆ្លងឆ្នាំសកល ២០១៨-២០១៩