សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន បញ្ជាឱ្យគណៈកម្មាធិការចម្រុះកិច្ចការព្រំដែនកម្ពុជាចុះទៅជួបប្រជាពលរដ្ឋដោយផ្ទាល់នៅតំបន់ដែលថាមានបញ្ហាបាត់ដី ក្រោយការបោះបង្គោលព្រំដែន