ពិធីបំពាក់កន្សែងដល់យុវជនសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តសៀមរាប