គណៈកម្មាធិការ​ជាតិអូឡាំពិកកម្ពុជាដាក់ប្រភេទកីឡាថ្មីៗបន្ថែម ក្រៅពីប្រដាល់គុនខ្មែរ ជើងឯកពិភពលោក ដើម្បីអបអរថ្ងៃសម្ពោធវិមានឈ្នះ ឈ្នះ