សម្តេចប្រធានព្រឹទ្ធសភា អនុញ្ញាតឱ្យ ឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនថ្មី ចូលជួបសម្តែងការគួរសម