សម្ដេចតេជោផ្ដាំទៅសកម្មជនបក្សប្រឆាំងថា «ខ្មោចដែលវាងាប់ទៅវាមិនអាចរស់​ឡើងវិ​ញ​បានទេ សូមកុំព្យាយាមឱ្យព្រះអាទិត្យរះនៅម៉ោង១២អធ្រាត្រ»