ឯកឧត្តម ជាវ តាយ ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំស្ដីពីការរៀបចំតាំងពិព័រណ៍ បង្ហាញពីសមិទ្ធផលនៅក្នុងពិធីសម្ពោធវិមានឈ្នះឈ្នះ