វិស័យទេសចរណ៍វត្តអារាមកំពុងតែទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរបរទេសឱ្យស្គាល់ និងសិក្សាឈ្វេងយល់កាន់តែច្បាស់ពីព្រះពុទ្ធសាសនា