ឯកឧត្តម គួច ចំរើន ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យការស្ថាបនាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវក្នុងក្រុងព្រះសីហនុចំនួន ៣៤ខ្សែ