កម្ពុជាបរិច្ចាគថវិកាចំនួន ៥ម៉ឺនដុល្លារ ជូនរដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថាន ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងគ្រោះទឹកជំនន់