សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន លើកឡើងថាសង្គ្រាម និងទណ្ឌកម្មធ្វើឱ្យពិភពលោកបែក បាក់គ្មានសណ្តាប់ធ្នាប់ និងធ្វើឱ្យប៉ះពាល់វិស័យទេសចរណ៍