អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល ចេញសេចក្ដីថ្លែងការណ៍សម្ដែងការសោកស្ដាយ ចំពោះពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងមួយចំនួន ដែលប្រឌិតព័ត៌មាន និងវាយប្រហារកម្ពុជា