បារាំង និងជប៉ុន ប្រកាសជួយជ្រោមជ្រែងការងារអភិរក្ស និងអភិវឌ្ឍន៍ប្រកប​ដោយចីរភាព​ក្នុងតំបន់រមណីយដ្ឋានអង្គររយៈពេល១០ឆ្នាំបន្ថែមទៀត