សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន៖ កិច្ចប្រជុំកំពូល ASEM លើកទី១៣ បានកំណត់គោល​ដៅ​ដោយ​ឈរលើ​គោល​ការណ៍នៃកំណើនរួមគ្នា ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព និងពហុភាគីនិយម ផ្អែកលើវិធានច្បាប់