មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន ជំរុញអ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវគ្រប់រូប​ត្រូវពង្រឹងស្មារតីប្រុងប្រយ័ត្ន​ពេលបើកបរ និងអនុវត្តន៍ឱ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួ​ននូវច្បាប់​ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកទាំងអស់គ្នា​