ឯកឧត្តម ជាម យៀប ត្រូវបានសម័យប្រជុំពេញអង្គរដ្ឋសភាលើកទី៦ នីតិកាលទី៦ ផ្តល់សំឡេងឆ្នោតគាំទ្រលើសលុប ជាតំណែងអនុប្រធានទី១រដ្ឋសភា ជំនួសតំណែងឯកឧត្តមបណ្ឌិត  ងួន ញ៉ិល ដែលទទួលមរណភាព