សម្ដេច ហេង សំរិន អញ្ជើញជួបសវនាការជាមួយប្រធានសភាវៀតណាម