រដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាប ចុះសំណេះសំណាល និងនាំយកអំណោយចែកជូនពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយ គ្រោះធម្មជាតិ និងជនងាយរងគ្រោះ នៅស្រុកអង្គរធំ