ឯកឧត្តម យឹម ឆៃលី អញ្ជើញជាអធិបតីពិធីសម្ពោធ និងចម្រើនព្រះបរិត្ត «សាលប្រជុំសសរ១០០ សម្តេចតេជោ»នៅក្រុងកំពង់ចាម