សាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្ត និងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តកំពង់ធំចុះផ្សព្វផ្សាយពីជំងឺគ្រុនឈាម ជំងឺគ្រុនឈីក និងជំងឺកូវីដ-១៩ ដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅស្រុកកំពង់ស្វាយ