សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន បញ្ជាក់ថា សម្ដេចលែងចេញទៅវាយកូនគោលនៅតារាងខាងក្រៅទៀតហើយ លើកលែងតែត្រូវទៅបើកការប្រកួតពានរង្វាន់ធំៗ